Rekrutacja do Projektu "Kucharz Doskonały". Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych:

 

Regulamin Rekrutacji szczegółowo określa sposób rekrutacji Uczestników i ich udział w Projekcie.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń spełniających wymagania formalne, rekrutacja, zgodnie z regulaminem zostanie zawieszona.
 
Jeśli chcesz wziąć udział w Projekcie nie zwlekaj - zgłoś się już dziś ! Liczba miejsc ograniczona!


Wypełnij Ankietę Aplikacyjną!!!!

  1. Ankieta aplikacyjna


Pamiętaj o czytelnym podpisiena każdej stronie! Najlepiej podpisz się długopisem koloru NIEBIESKIEGO.


Wypełnioną Ankietę prześlij listownie na adres:

Biuro Projektu
ul. Niepodległości 53/55 pok.11
10-044 Olsztyn

 

Po wstępnej weryfikacji otrzymanej Ankiety Aplikacyjnej skontaktujemy się z Tobą i prześlemy niezbędne druki rekrutacyjne:

  1. Formularz danych osobowych
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  3.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na prezentację wizerunku 
  4. Minimalne wymagania do zaświadczenia o zatrudnieniu

Łącznie w powyższymi dokumentami, prosimy o przesłanie również:

  1. kserokopii dokumentu/ów potwierdzających wykształcenie/uprawnienie do kształcenia w zawodzie kucharz lub kelner albo zawodach pokrewnych,
  2. kserokopii dokumentu/ów potwierdzających przygotowanie pedagogiczne.

Dokumenty te należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, poprzez naniesienie napisu: "Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz złożenie własnoręcznego podpisu.

Prosimy o podpisywanie dokumentów CZYTELNIE kolorem NIEBIESKIM.

 

 Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie